50 Câu Status Và Danh Ngôn (Kèm Tiếng Anh) Ý Nghĩa Về Tình Bạn Update 06/2024

Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính. Tình bạn có lẽ là một trong những điều tuyệt vời nhất mà mọi người đều mong muốn có được, tuy vậy, không phải ai cũng có một tình bạn thật sự. Tình bạn thật sự chỉ đến với lòng chân thành cùng sự tin tưởng sắt đá, tình bạn muốn vùng vẫy trong những khung trời thoáng đãng, nó không có chỗ cho sự giả dối và ích kỷ. Nếu bạn có những người bạn thật sự, hãy biết cách để tôn trọng và yêu quý, giữ gìn tình bạn ấy. Còn sau đây, mời các bạn cùng xem qua 50 dòng status và danh ngôn hay về tình bạn rất đẹp và ý nghĩa, có kèm theo tiếng Anh để nếu ai đó có cần đến, chúc các bạn vui vẻ bên những dòng status tình bạn tiếng Anh và những dòng danh ngôn tình bạn hay, ý nghĩa!

» Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh

1, My father always used to say that when you die, if you’ve got five real friends, you’ve had a great life.
– Cha tôi thường bảo rằng nếu khi con qua đời, con có được năm người bạn thật sự thì con đã có một cuộc đời tuyệt vời.
Lee Lacocca

2, To preserve a friend, three things are necessary: to honor him present, praise him absent, and assist him in his necessities.
– Để giữ gìn tình bạn, cần làm ba điều sau: Kính bạn khi bạn có mặt, khen bạn khi bạn vắng mặt, và giúp bạn khi bạn cần.
Tục ngữ Ý

3, There are the people you have known forever. Who like…know you…in this way that other people can’t. Because they’ve seen you change. They’ve let you change.
– Có những người mà bạn sẽ quen thuộc mãi mãi. Những người hiểu bạn theo cái cách mà những người khác không thể hiểu. Bởi vì họ chứng kiến bạn thay đổi. Họ để cho bạn thay đổi.

4, For the friendship of two, the patience of one is required.
– Cho tình bạn của hai người bền chặt, cần có sự kiên nhẫn của một người.
Tục ngữ Ấn Độ

5, No matter how strong a friendship may be. It takes years to build the trust and seconds to destroy it.
– Cho dù một tình bạn có mãnh liệt đến đâu thì cũng phải mất nhiều năm để xây dựng lòng tin nhưng chỉ trong tích tắc đã có thể hủy hoại nó.

  • Status và câu nói hay về tình bạn

6, Friends are glued together with little kindness.
– Bạn bè được kết dính với nhau bằng sự ân cần nho nhỏ.
Mercia Jweedale

7, There can be no friendship where is no freedom. Friendship loves a free air, and will not be fenced up in straight and narrow enclosures.
– Không thể có tình bạn ở một nơi không có tự do. Tình bạn yêu khí trời thoáng đãng và sẽ không bị nhốt trong những vòng rào chật hẹp.
William Penn

8, If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.
– Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi trừ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn.
Winnie the Pooh

9, Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.
– Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn im lặng, sợ rằng ai đó sẽ “cướp” bạn đi mất.
Vô Danh

10, We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.
– Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính.
Robert L. Stevenson

11, Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
– Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.
Anais Nin

12, A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.
– Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.

13, You lifted me up when I could not lift up myself, you made me smile when I forgot how to, you were there for me in my times of need and you were there for me when I needed nothing at all.
– Bạn nâng tôi lên khi tôi không thể gượng dậy, bạn khiến tôi mỉm cười khi tôi quên cách mỉm cười, bạn luôn có mặt khi tôi cần và cả khi tôi không cần gì cả.
Rebecca Carbon

14, Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest.
– Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất.
Meredith Shea

15, It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.
– Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.
Euripides

  • Những status giúp bạn mỉm cười trong cuộc sống bon chen

16, Friendship is not how you forget, but how you forgive, not how you listen but how you understand, not what you see but how you feel, and not how you let go but how you hold on.
– Tình bạn không phải là cách bạn quên mà là cách bạn tha thứ, không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu, không phải là điều bạn nhìn thấy mà là cách bạn cảm nhận, và không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn giữ lấy.

17, The friendship that can cease has never been real.
– Tình bạn có thể chấm dứt thì chưa bao giờ là tình bạn thực sự.
Saint Jerome

18, In this WORLD, where everything seems UNCERTAIN, only one thing is DEFINITE. You will always be my FRIEND, beyond WORDS, beyond TIME and beyond DISTANCE!
– Trên Thế Gian này, nơi mà mọi thứ dường như Mong Manh, chỉ một điều là Chắc Chắn. Bạn sẽ luôn mãi là Bạn của tôi, vượt qua mọi Ngôn Từ, Thời Gian và Khoảng Cách.

19, When friendship is once rooted fast, it is a plant no storm can blast.
– Một khi tình bạn đã nhanh chóng bén rễ thì không một cơn bão nào có thể bứng nó lên nổi.
Anonymous

20, True friends are like diamonds, real and rare; false friends are like leaves, scattered everywhere.
– Tình bạn thật sự giống như kim cương, thuần khiết và quý hiếm; những người bạn giả dối giống như lá cây, vương vãi khắp nơi.

» Status tình bạn bằng tiếng Anh hay & ý nghĩa nhất

21, Love – respect – royalty, that surely is what true friendship is all about.
– Tình yêu – lòng kính trọng – đức trung thành, chắc chắn đó là những điều mà tình bạn chân thực chứa đựng.
Jara McKenzie

22, False friend are like our shadow, keeping close to us while we walk in the sunshine, but leaving us when we cross into the shade.
– Bạn giả dối giống như cái bóng của chúng ta, bám sát chúng ta khi chúng ta bước dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lại rời bỏ chúng ta khi chúng ta bước vào bóng râm.

23, I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.
– Tôi không cần một người bạn thay đổi khi ta thay đổi và gật đầu khi ta gật đầu; cái bóng của ta làm chuyện đó tốt lắm rồi.
Plutarch

24, Anyone can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.
– Bất kỳ ai cũng có thể thông cảm với những nỗi khổ đau của một người bạn, nhưng để có thể vui chung với thành công của bạn mình thì cần phải có một bản tính tử tế.
Oscar Wilde

25, When it hurts to look back, and you’re scared to look ahead, you can look beside you and your best friend will be there.
– Khi ngoái nhìn về phía sau thấy lòng bị tổn thương và khi nhìn về phía trước thấy lòng sợ hãi, bạn có thể nhìn sang bên cạnh mình và người bạn thân nhất của bạn sẽ có mặt ở đó.

  • Những dòng status con gái hay

26, If you lose at something, a sport for example, a regular friend says “good try”, but a true friend says “good true” and helps you to win next time.
– Nếu ta bị thua, chẳng hạn như một môn thể thao, một người bạn bình thường sẽ nói “có cố gắng”, nhưng một người bạn thật sự sẽ nói “có cố gắng” và sẽ giúp ta thắng cuộc ở lần sau.

27, Anyone can stand by you when you’re right, but a real friend will stand by you even when you’re wrong.
– Ai cũng có thể đứng bên bạn khi bạn đúng, nhưng một người bạn thật sự sẽ đứng bên bạn ngay cả khi bạn sai.
Khuyết danh

28, A friend is someone who is there for you when he’d rather be anywhere else.
– Một người bạn là người ở bên bạn khi mà lẽ ra anh ta ở một nơi khác thì tốt hơn.
Len Wein

29, A friend will ride in the Limo with you, but a real friend will ride the bus with you when the Limo breaks down.
– Một người bạn sẽ đi chung trên chiếc Limo với ta, nhưng một người bạn thật sự sẽ lên xe buýt với ta khi chiếc Limo bị hỏng.

30, Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say.
– Mọi người nghe điều bạn nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.
Anon

31, The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you’ve ever had.
– Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể cùng ngồi chơi đu trước hiên nhà mà không nói nửa lời, và rồi bước đi mà cảm thấy như mình đã có cuộc hàn huyên thú vị nhất.
Khuyết danh

32, A true friend unbosoms freely, advises justly, assists readily, adventures boldly, takes all patiently, defends courageously, and continues a friend unchangeably.
– Một người bạn thực sự là người bày tỏ thoải mái, khuyên bảo đúng đắn, giúp đỡ nhiệt tình, liều mình mạo hiểm, kiên nhẫn đảm trách mọi điều, can đảm bảo vệ, và vẫn cứ là một người bạn không thay lòng đổi dạ.
William Penn

33, A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
– Người bạn thực sự là người bước vào khi cả thế giới bước ra.
Walter Winchell

34, It may be more important to have at least one person with whom we can share open and honest thoughts and feelings than it is to have a whole network of more superficial relationships.
– Có ít nhất một người bạn mà ta có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc cởi mở và chân thực quan trọng hơn là có cả một mạng lưới các mối quan hệ hời hợt.
Dr. Blair Justice

35, Prosperity makes friends and adversity tries them.
– Sự thịnh vượng tạo nên bạn bè và hoạn nạn thử thách họ.
Khuyết danh

  • 99 status hay dành cho những khi cuộc sống bế tắc

36, My friend is he who will tell me my faults in private.
– Bạn là người sẽ nói riêng cho ta biết các lỗi lầm của ta.
Solomon Ibn Gabirol

37, Only your real friends tell you when your face is dirty.
– Chỉ những người bạn thực sự mới nói cho bạn biết khi nào mặt bạn dính nhọ.
Tục ngữ Silic

38, Your friend is the man who knows all about you, and still likes you.
– Bạn của ta là người biết tất cả về ta mà vẫn thích ta.
Elbert Hubbard

39, A companion loves some agreeable qualities which a man may possess, but a friend loves the man himself.
– Một người đồng hành với ta vì yêu thích những đức tính đáng yêu mà ta có, còn một người bạn thực sự lại yêu quý ta vì chính con người ta.
James Boswell

40, To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship.
– Yêu và ghét cùng một thứ, đó đúng là tình bạn thực sự.
Sallust

» Danh ngôn tiếng Anh bất hủ nói về tình bạn

41, Never kiss a friend. If you have deeper feelings, never reveal them. You will lose that friend forever.
– Đừng bao giờ hôn bạn mình. Nếu thấy lòng xao xuyến, đừng bao giờ để lộ. Bạn sẽ mất đi người bạn đó mãi mãi.

42, If I had one gift that I could give you, my friend, it would be the ability to see yourself as other see you, because only then would you know how extremely special you are.
– Nếu tôi có một món quà để tặng bạn, bạn tôi ơi, đó sẽ là khả năng bạn nhìn thấy mình như những người khác nhìn thấy bạn, bởi vì chỉ khi đó bạn mới biết bạn đặc biệt đến nhường nào.

43, A person is only complete when she has a true friend to understand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life.
– Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời.
Jennifer L

44, No man is the whole of himself, his friends are the rest of him.
– Không ai tự mình hoàn chỉnh, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.
Harry Emerson

45, There are three types of friends: those like food, without which you can’t live; those like medicine, which you need occasionally; and those like an illness, which you never want.
– Trên đời này có ba loại bạn: có bạn giống như thức ăn, thiếu nó ta không thể sống; có bạn giống như thuốc men, đôi khi ta có thể cần đến; và có bạn giống như bệnh tật, ta không bao giờ muốn dính vào.
Vô Danh

  • Những dòng ngôn tình yêu rất hay và ý nghĩa

46, Friendship lightens every burden and makes the sun shine brighter.
– Tình bạn làm nhẹ bớt mọi gánh nặng và khiến mặt trời chiếu rực rỡ hơn.
Vô Danh

47, I always thought loving someone was the greatest feeling, but I realized that loving a friend is even better, we lose people we love but we never lose true friends.
– Tôi luôn nghĩ rằng yêu một người là tình cảm lớn lao nhất, nhưng tôi nhận ra rằng yêu một người bạn còn tuyệt vời hơn, ta mất người ta yêu nhưng không bao giờ mất những người bạn chân thật.

48, However rare true love may be, it is less so than true friendship.
– Cho dù tình yêu chân thành hiếm có đến đâu thì cũng không hiếm có bằng tình bạn chân thành.
La Rocgefoucauld

49, Friendship is like a tree… It is not MEASURED on how TALL it could be, but on how DEEP the ROOTS have GROWN.
– Tình bạn giống như một cái cây…
Người ta không Đo xem nó Cao được bao nhiêu mà chỉ đo Rễ nó ăn Sâu đến đâu.

50, A friend may be reckoned the masterpiece of nature.
– Một người bạn có thể được xem như là kiệt tác của tạo hóa.
Ralph Waldo Emerson

Và vừa rồi là 50 câu danh ngôn tình bạn và những dòng status tình bạn tiếng Anh rất hay và ý nghĩa mà tôi muốn gửi đến, hi vọng rằng qua những dòng stt tình bạn này các bạn sẽ thêm phần nào hiểu hơn về một tình bạn thật sự, để từ đó biết cách nâng niu và gìn giữ tình bạn của mình hơn, chúc các bạn vui vẻ bên những dòng status tình bạn rất hay này nhé!

Note: Những dòng status hay nhất về tình bạn

Hãy thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để cập nhật nhanh những danh ngôn ý nghĩa và status hay về tình yêu cuộc sống, ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm thơ tình buồn cùng những chuyên mục khác trên blog. Chúc các bạn vui vẻ!

50 Câu Status Và Danh Ngôn (Kèm Tiếng Anh) Ý Nghĩa Về Tình Bạn – Xem thêm Status Và Danh Ngôn Hay