Những STT Hay Giúp Bạn Sống Với Bản Thân Và Vượt Qua Chính Mình Update 06/2024

Mọi thứ xung quanh bạn và những gì bạn có được hay để vụt mất đều tùy thuộc vào bản thân bạn. Tuy vậy, có những người đang sống trong một khoảng không mơ hồ và cố từ chối bản thân mình, đồng thời cố gắng để trở thành bản sao của một người khác, điều này là hoàn toàn sai lầm. Đó cũng là lý do mà hôm nay tôi tổng hợp bài viết này, đây là bài viết gồm những dòng status và danh ngôn hay giúp bạn sống với bản thân mình và nhận ra những giá trị, sức mạnh đích thực của bản thân, từ đó vượt qua chính mình và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn đang lạc đường ư? Những stt bản thân, stt sống với chính mình và vượt qua chính mình này là dành cho riêng bạn!

» Status hay giúp bạn nhận ra giá trị của bản thân

1, Hình thức tuyệt vọng thường thấy nhất là không được làm chính bản thân mình.
– The most common form of despair is not being who you are.
Soren Kierkegaard

2, Cuộc buôn bán quan trọng nhất trong đời là tự bán mình cho bản thân mình.
– Your most important sale in life is to sell yourself to yourself.
Maxwell Maltz

3, Chuyện ta cần làm trong đời không phải là vượt lên trên người khác, mà là vượt lên trên chính mình.
– Our business in life is not to get ahead of others, but to get ahead of ourselves.
E. Joseph Cossman

4, Nếu bạn kết bạn với bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ cô độc.
– If you make friends with yourself you will never be alone.
Maxwell Maltz

5, Tất cả những cảm xúc thân thiện hướng tới người khác đều đến từ những cảm xúc thân thiện tự hướng tới bản thân mình.
– All friendly feelings toward others come from the friendly feelings a person has for himself.
Aristotle

  • Status hay về giá trị bản thân ý nghĩa

6, Học cách nhìn thoáng một số việc, đó mới chính là cách tự bảo vệ bản thân.
Weibo – Dịch: Hòa Hỏa

7, Đừng lừa gạt bản thân mình! Trong tất cả những kẻ lừa gạt, hãy sợ bản thân mình nhất!
– Therefore do not deceive yourself! Of all deceivers fear most yourself!
Soren Kierkegaard

8, Bạn hiểu rõ bản thân không? Nếu tôi biết rõ chính tôi, tôi sẽ bỏ chạy.
– Know thyself? If I knew myself, I’d run away.
Johann Wolfgang von Goethe

9, Tôi không sống vì điều mà thế giới nghĩ về tôi, nhưng vì điều mà tôi nghĩ về bản thân mình.
– I do not live for what the world thinks of me, but for what I think of myself.
Jack London

10, Điều ta có thể hay không thể thực hiện, điều ta coi là khả thi hay bất khả thi, hiếm khi là biểu hiện của khả năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là biểu hiện của niềm tin của ta về con người bản thân ta.
– What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.
Tony Robbins

» Những câu nói hay giúp bạn nhận ra chính mình

11, Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không cần phải làm tất cả mọi người hài lòng. Tôi tự do để là chính tôi.
– When I finally realized that I don’t have to please everyone, I became free to be myself.
Katrina Mayer

12, Rất khó để hiểu rõ thế giới bên ngoài, nhưng bạn biết bản thân mình. Bạn biết mình cần gì và mình muốn gì. Nếu tôi hiểu mình rõ hơn, tôi có thể thay đổi bản thân để phù hợp với thế giới bên ngoài.
– It’s very difficult to know the outside world, but you know yourself. You know your need and what you want. If I know myself better, I can change myself to meet the outside world.
Jack Ma

13, Hình ảnh cái tôi’ là chìa khóa dẫn tới tính cách và hành vi của con người. Thay đổi hình ảnh cái tôi và bạn thay đổi tính cách và hành vi.
– The ‘self-image’ is the key to human personality and human behavior. Change the self image and you change the personality and the behavior.
Maxwell Maltz

14, Mối nguy hiểm lớn nhất, đánh mất bản thân, có thể xảy ra rất yên lặng trên thế giới, như thể chẳng có gì đáng nói cả. Không sự mất mát nào có thể diễn ra lặng lẽ đến thế; bất cứ mất mát nào khác – một cánh tay, một cái chân, năm đô la, một người vợ, v.v… đều sẽ được nhận thấy ngay.
– The greatest hazard of all, losing one’s self, can occur very quietly in the world, as if it were nothing at all. No other loss can occur so quietly; any other loss – an arm, a leg, five dollars, a wife, etc. – is sure to be noticed.
Soren Kierkegaard

15, Tốt nhất hãy giữ mình sạch sẽ và sáng sủa; bạn là ô cửa sổ mà qua đó bạn nhìn thấy thế giới.
– Better keep yourself clean and bright; you are the window through which you must see the world.
George Bernard Shaw

  • Status hay về công ơn cha mẹ

16, Tôi đã luôn viết chỉ cho bản thân mình – để làm rõ với mình, để hiểu bên trong nội tâm chuyện gì đang thực sự xảy ra.
– I have always written only for myself – to clarify things, to clarify things with myself, to understand in an inner way what is actually happening.
Herta Müller

17, Hạnh phúc thay người biết tự cười mình; anh ta chẳng bao giờ thiếu nguồn tiêu khiển.
– Happy is he who laughs at himself; he will not go short of entertainment.
Bourguiba Habib

18, Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt.
– When I am myself, I am happy and have a good result.
Jack Ma

19, Không ai có thể cho bạn lời khuyên tốt hơn chính bản thân bạn, nếu bạn nghe theo bản thân, bạn sẽ không đi sai.
– Nemo est qui tibi sapientius suadere possit te ipso: numquam labere, si te audies.
Marcus Tullius Cicero

20, Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả con người bạn hiện tại, tất cả mọi thứ bạn có và tất cả những gì bạn sẽ trở thành.
– You are fully responsible for everything you are, everything you have and everything you become.
Brian Tracy

» Status hay giúp bạn sống với chính bản thân mình

21, Chúng ta cần chinh phục không phải là núi, mà là bản thân mình.
– It is not the mountain we conquer but ourselves.
Edmund Hillary

22, Ngày hôm nay bạn là Bạn, điều đúng hơn là chỉ đúng. Chẳng ai khác là Bạn hơn chính bạn.
– Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.
Dr Seuss

23, Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta.
– We only understand that which already within us.
Henri Frederic Amiel

24, Một trong những lý do khiến người ta khó thay đổi thói quen, tính cách, hay cách sống đến thế, là vì xưa nay hầu như tất cả nỗ lực thay đổi đều hướng tới đường tròn xung quanh cái tôi, cũng có nghĩa là, thay vì hướng tới trung tâm.
– One of the reasons it has seemed so difficult for a person to change his habits, his personality, or his way of life, has been that heretofore nearly all efforts at change have been directed to the circumference of the self, so to speak, rather than to the center.
Maxwell Maltz

25, Bạn chuẩn bị bản thân để nhận ra cơ hội, để theo đuổi và nắm bắt cơ hội trong khi phát triển sức mạnh của tính cách, và xây dựng hình ảnh cái tôi cho phép bạn sống càng biết tôn kính bản thân mình.
– You prepare yourself to recognize opportunity, to pursue and seize opportunity as you develop the strength of your personality, and build a self-image with which you are able to live with your self-respect alive and growing.
Maxwell Maltz

  • Những dòng status buông tay hay trong tình yêu

26, Mọi ý tưởng bạn nghĩ trong đầu, mọi lời bạn nói, mọi thứ bạn làm đều mang dấu ấn của riêng bạn.
Thích Nhất Hạnh

27, Quan trọng là tôi hiểu bản thân mình: quan trọng là đi tìm sự thật đúng với tôi, tìm lý tưởng mà vì nó tôi có thể sống và chết. Đó là điều mà giờ đây quan trọng nhất đối với tôi.
– The thing is to understand myself: the thing is to find a truth which is true for me, to find the idea for which I can live and die. That is what I now recognize as the most important thing.
Soren Kierkegaard

28, Cuộc sống không phải là đi tìm con người thật của mình. Cuộc sống là tạo ra chính mình.
– Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.
George Benard Shaw

29, Thành công thực sự hay hạnh phúc thực sự không thể chạm tới cho đến khi ta tự chấp nhận bản thân ở một mức độ nào đó. Những người bất hạnh và khốn khổ nhất trên thế giới là những người không ngừng ráng sức và cố gắng để tự thuyết phục mình, và thuyết phục người khác rằng họ là điều gì đó khác hơn con người cơ bản của họ.
– No real success or genuine happiness is possible until a person gains some degree of self-acceptance. The most miserable and tortured people in the world are those who are continually straining and striving to convince themselves and others that they are something other than what they basically are.
Maxwell Maltz

30, Con người luôn luôn hành động, cảm nhận và thực hiện theo điều mình tưởng tượng là đúng về bản thân mình và môi trường quanh mình
– A human being always acts and feels and performs in accordance with what he imagines to be true about himself and his environment.
Maxwell Maltz

» Những câu nói hay giúp bạn vượt qua chính mình

31, Một trong những điều can đảm nhất bạn có thể làm là tự xác định chính mình – biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu.
– One of the most courageous things you can do is identify yourself, know who you are, what you believe in and where you want to go.
Sheila Murray Bethel

32, Cuộc sống không phải là đi tìm bản thân mình. Cuộc sống là tạo ra bản thân mình.
– Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.
George Bernard Shaw

33, Quy luật tương ứng nghĩa là thế giới bên ngoài của bạn là tấm gương phản chiếu thế giới bên trong. Thế giới bên ngoài của bạn tương ứng với thế giới bên trong. Thế giới bên ngoài của những mối quan hệ – đặc biệt là quan hệ với con cái và bạn đời – chỉ đơn giản là tương ứng với cách bạn cảm nhận về chính mình, về những gì mình đang làm.
– The law of correspondence says your outer world is a mirror of your inner world. Your outer world corresponds to your inner world. Your outer world of your relationships—especially with your children and spouse—simply corresponds to how you feel about yourself, how you’re doing.
Brian Tracy

34, Tự mình không biết mình là một điều hại lớn.
Khuyết danh

35, Rõ ràng chúng ta tự tạo nên bản thân mình. Để tôi giải thích. Tôi bước vào ngôi nhà này và lập tức tôi trở thành điều tôi phải trở thành, điều tôi nên trở thành: Tôi tự tạo ra bản thân mình. Tôi thể hiện bản thân với bạn phù hợp với mối quan hệ mà tôi muốn đạt được với bạn. Và, dĩ nhiên, bạn cũng làm như vậy với tôi.
– Inevitably we construct ourselves. Let me explain. I enter this house and immediately I become what I have to become, what I can become: I construct myself. That is, I present myself to you in a form suitable to the relationship I wish to achieve with you. And, of course, you do the same with me.
Luigi Pirandello

  • Status lạc quan hay và ý nghĩa

36, Chỉ bên trong bạn mới tồn tại hiện thực mà bạn khao khát. Tôi không thể cho bạn thứ gì mà không có sẵn bên trong bản thân bạn. Tôi không thể mở cửa triển lãm tranh nào cho bạn ngoài chính tâm hồn bạn.
– Only within yourself exists the other reality for which you long. I can give you nothing that has not already its being within yourself. I can throw open to you no picture gallery but your own soul.
Hermann Hesse

37, Tôi tin rằng tôi không chịu trách nhiệm cho ý nghĩa hay sự vô nghĩa của đời, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với điều tôi làm cho cuộc đời tôi.
– I believe that I am not responsible for the meaningfulness or meaninglessness of life, but that I am responsible for what I do with the life I’ve got.
Hermann Hesse

38, Nói người khác khiến mình thống khổ, không bằng nói sự tu dưỡng của chính mình không đủ.
Phật học Trung Hoa

39, Nếu bạn căm ghét ai, bạn căm ghét một phần trong người đó giống một phần của mình. Điều không phải là một phần của ta không làm phiền ta.
– If you hate a person, you hate something in him that is part of yourself. What isn’t part of ourselves doesn’t disturb us.
Hermann Hesse

40, Nỗi đau khổ sâu sắc nhất là nhận ra ta chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tất cả những bất hạnh của ta.
– The keenest sorrow is to recognize ourselves as the sole cause of all our adversities.
Sophocles

» Status hay nhất giúp bạn sống với bản thân vượt qua chính mình

41, Cuộc sống này nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác.
Khuyết danh

42, Không có hiện thực nào trừ hiện thực bên trong chúng ta. Đó là vì sao lại có nhiều người sống cuộc sống hão huyền như thế. Họ coi những hình ảnh bên ngoài là hiện thực và không cho phép thế giới bên trong khẳng định mình.
– There is no reality except the one contained within us. That is why so many people live such an unreal life. They take the images outside of them for reality and never allow the world within to assert itself.
Hermann Hesse

43, Sai lầm lớn nhất ta có thể phạm phải trong đời là nghĩ rằng ta làm việc cho người khác chứ không phải chính bản thân ta.
– The biggest mistake we could ever make in our lives is to think we work for anybody but ourselves.
Brian Tracy

44, Chúng ta luôn luôn có xu hướng lấp đầy kỳ vọng của ta về bản thân mình.
– We will always tend to fulfill our own expectation of ourselves.
Brian Tracy

45, Tự giúp bản thân là sự giúp đỡ tốt nhất.
– Self-help is the best help.
Aesop

  • Những dòng status, danh ngôn đối nhân xử thế hay

46, Bên trong chúng ta có một người biết mọi thứ, quyết chí mọi thứ, làm mọi thứ tốt hơn bản thân ta.
– Within us there is someone who knows everything, wills everything, does everything better than we ourselves.
Hermann Hesse

47, Cuộc sống như chiếc bánh mỳ kẹp!
Sinh ra là một lát bánh,
Và chết đi là lát bánh còn lại
Điều bạn kẹp vào giữa
Phụ thuộc vào bạn
Chiếc bánh kẹp của bạn ngon lành hay chua chát?
– Life is like a sandwich!
Birth as one slice,
and death as the other.
What you put in-between
the slices is up to you.
Is your sandwich tasty or sour?
Allan Rufus

48, Chiến đấu với phiền não là chiến đấu bên trong. Dùng bom đạn súng ống để đánh nhau là chiến đấu bên ngoài. Chiến thắng kẻ khác là đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình là đường lối của giáo pháp. Chúng ta không chiến đấu để chống lại ai cả mà chiến đấu để chinh phục chính tâm mình, kiên trì chống lại mọi tình cảm xung động của chính mình.
– There are those to do battle with their defilements and conquer them. This is called fighting inwardly. Those who fight outwardly take hold of bombs and guns to throw and to shoot. They conquer and are conquered. Conquering others is the way of the world . In the practice of Dhamma we don’t have to fight others, but instead conquer our own minds, patiently resisting all our moods.
Ajahn Chah

49, Hãy đọc bản thân thay vì đọc sách. Chân lý không nằm bên ngoài, đó chỉ là trí nhớ, không phải trí tuệ. Trí nhớ mà không có trí tuệ giống như cái phích nước rỗng – nếu bạn không đổ đầy nó, nó vô dụng.
– Read yourself, not books. Truth isn’t outside, that’s only memory, not wisdom. Memory without wisdom is like an empty thermos bottle – if you don’t fill it, it’s useless.
Ajahn Chah

50, Chiến thắng bản thân là chiến thắng tốt và cao quý nhất; bị đánh bại bởi bản tính của mình là thất bại tồi tệ và nhục nhã nhất.
– To conquer oneself is the best and noblest victory; to be vanquished by one’s own nature is the worst and most ignoble defeat.
Plato

51, Bạn ở nơi hiện tại và là con người hiện tại bởi chính bản thân bạn. Tất cả những gì đang là bạn ngày hôm nay, hay sẽ là bạn trong tương lai, đều phụ thuộc vào bạn. Cuộc sống của bạn ngày hôm nay là tổng kết quả của những lựa chọn, quyết định và hành động bạn đã có cho tới thời điểm này. Bạn có thể tạo ra tương lai của chính mình bằng cách thay đổi hành vi.
– You are where you are and what you are because of yourself. Everything you are today, or ever will be in the future, is up to you. Your life today is the sum total result of your choices, decisions and actions up to this point. You can create your own future by changing your behaviors. You can make new choices and decisions that are more consistent with the person you want to be and the things you want to accomplish with your life.
Brian Tracy

52, Sự cô đơn không làm tôi lo lắng; cuộc đời đã đủ khó khăn khi đối phó với bản thân và những thói quen của bản thân.
– Loneliness does not worry me; life is difficult enough, putting up with yourself and with your own habits.
Jorge Luis Borges

53, Một người bắt đầu vẽ thế giới. Hàng năm trời trôi qua, anh ta vẽ bức tranh với hình ảnh của các miền đất, các vương quốc, những ngọn núi, hải cảng, tàu thuyền, hòn đảo, cá, phòng ốc, nhạc cụ, sao trời, ngựa, và con người. Một thời gian ngắn trước khi chết, anh ta phát hiện ra mê cung đường nét đầy kiên nhẫn ấy phảng phất nét mặt của chính anh ta.
– A man sets out to draw the world. As the years go by, he peoples a space with images of provinces, kingdoms, mountains, bays, ships, islands, fishes, rooms, instruments, stars, horses, and individuals. A short time before he dies, he discovers that the patient labyrinth of lines traces the lineaments of his own face.
Jorge Luis Borges

Vừa rồi là 53 dòng status, danh ngôn hay dành cho những người đang lạc bước và cố gắng tìm một cách để bước đi con đường của riêng mình, hi vọng rằng nó đã giúp được bạn một phần nào đó. Hãy nhớ rằng, chuyện ta cần làm trong đời không phải là vượt lên trên người khác, mà là vượt lên trên chính bản thân mình. Hãy sống với chính mình, sống vì chính mình và vượt qua chính mình để hướng tới một cuộc sống có ý nghĩa và tươi đẹp hơn các bạn nhé! Đừng bao giờ cố gắng để trở thành bản sao của một người nào khác!

Hãy thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để cập nhật nhanh những danh ngôn ý nghĩa và status hay về tình yêu cuộc sống, ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm thơ tình buồn cùng những chuyên mục khác trên blog. Chúc các bạn vui vẻ!

Những STT Hay Giúp Bạn Sống Với Bản Thân Và Vượt Qua Chính Mình – Xem thêm Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống hoặc STT Hay Và Mới Nhất