Status, Châm Ngôn & Những Câu Nói Hay Nhất Về Tri Thức Nhân Loại Update 07/2024

Mặc dù không có định nghĩa nào về tri thức được tất cả mọi người chấp nhận, song, chúng ta có thể hiểu tri thức (hay kiến thức) bao gồm những dữ kiện, thông tin, sự mô tả, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục. Trong tiếng Việt, cả “tri” lẫn “thức” đều có nghĩa là biết. Tri thức là cơ sở của sự tiến bộ và phát triển. Nhưng ngoài ra, nó còn có ý nghĩa gì nữa đối với nhân loại và cá nhân của mỗi con người? Để biết thêm điều đó, mời các bạn cùng xem qua và suy ngẫm 111 dòng danh ngôn hay nhất về tri thức mà tôi vừa mới sưu tầm. Bài viết này gồm những dòng châm ngôn tri thức, status tri thức cùng những câu nói hay nhất về tri thức của các vĩ nhân và người nổi tiếng trên toàn thế giới. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích những dòng stt tri thức và danh ngôn tri thức ý nghĩa này. Chúc các bạn vui vẻ bên những câu nói hay nhất về tri thức nhân loại sau đây!

» Những dòng danh ngôn về tri thức hay và ý nghĩa nhất

1, Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức.
– A loving heart is the beginning of all knowledge.
Thomas Carlyle

2, Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.
– If a man empties his purse into his head, no one can take it from him.
Benjamin Franklin

3, Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.
– Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.
William Cowper

4, Tất cả những hiểu biết vĩ đại của thế giới này đều từng bị hắt hủi coi là dị giáo.
– All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.
Henry David Thoreau

5, Nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm.
– The only source of knowledge is experience.
Albert Einstein

 • Những câu nói phũ nhưng rất đúng trong cuộc sống

6, Càng hiểu biết, con người càng tự do.
– Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.
Voltaire

7, Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.
– An investment in knowledge pays the best interest.
Benjamin Franklin

8, Anh càng biết nhiều, anh càng tha thứ nhiều.
– The more a man knows, the more he forgives.
Catherine II

9, Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất, cây tri thức không phải cây đời.
– Sorrow is knowledge, those that know the most must mourn the deepest, the tree of knowledge is not the tree of life.
Lord Byron

10, Tri thức là con mắt của đam mê, và có thể trở thành hoa tiêu của tâm hồn.
– Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul.
Will Durant

 • Stt hay về đường đời và định hướng cuộc sống

11, Vào khoảng khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn.
– At the moment that we persuade a child, any child, to cross that threshold, that magic threshold into a library, we change their lives forever, for the better
Barack Obama

12, Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già.
– If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old.
Lãnh chúa Chesterfield

13, Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết.
– Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.
John Adams

14, Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.
– Imagination is more important than knowledge.
Albert Einstein

15, Thông tin không phải là kiến thức.
– Information is not knowledge.
Albert Einstein

 • Stt truyền động lực và niềm tin cuộc sống hay

16, Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.
– The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.
Dr Seuss

17, Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
– Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you
Barack Obama

18, Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.
– Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.
John Adams

19, Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.
– The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all.
Voltaire

20, Nhiệt huyết thiếu đi tri thức chỉ là lửa thiếu đi ánh sáng.
– Zeal without knowledge is fire without light.
Thomas Fuller

» Châm ngôn tri thức chứa đựng nhiều triết lý và rất đáng để suy ngẫm

21, Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.
– The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance.
Benjamin Franklin

22, Địa ngục thông minh còn hơn thiên đường ngu dốt.
– An intelligent hell would be better than a stupid paradise.
Victor Hugo

23, Đôi khi quên đi điều mình biết cũng là thiết thực.
– Etiam oblivisci quod scis interdum expedit.
Publilius Syrus

24, Điều ta biết là giọt nước, điều ta chưa biết là đại dương.
– What we know is a drop, what we don’t know is an ocean.
Isaac Newton

25, Công thức cho sự ngu dốt chung thân là: Thỏa mãn với quan điểm của mình và hài lòng với tri thức của mình.
– The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge.
Elbert Hubbard

 • Những dòng stt giúp bạn mỉm cười trong cuộc sống bon chen

26, Cánh cửa của trí tuệ không bao giờ đóng lại.
– The doors of wisdom are never shut.
Benjamin Franklin

27, Nếu tôi nhìn được xa hơn người khác, đó là nhờ đứng trên vai những người khổng lồ.
– If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants.
Isaac Newton

28, Tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ.
– The proper study of mankind is woman.
Henry Brooks Adams

29, Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo.
Ngạn ngữ Anh

30, Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái.
– Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom.
Will Durant

 • 100 status nhân sinh ý nghĩa đáng đọc và rất hay!

31, Học đọc là nhóm lên ngọn lửa; từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.
– To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark.
Victor Hugo

32, Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời, và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta, nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.
– The clouds may drop down titles and estates, and wealth may seek us, but wisdom must be sought.
Edward Young

33, Sản phẩm của sự lạc quan và tri thức là một hằng số.
– Product of optimism and knowledge is a constant
Lev Landau

34, Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.
– Learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and attended to with diligence.
Abigail Adams

35, Tri thức trở thành tàn ác nếu mục tiêu không có đạo đức.
– Knowledge becomes evil if the aim be not virtuous.
Plato

 • 99 lời Phật dạy rất hay và đầy triết lý

36, Sự toàn vẹn không có tri thức yếu và vô dụng, và tri thức không có sự toàn vẹn nguy hiểm và đáng sợ.
– Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful.
Samuel Johnson

37, Có thứ thậm chí còn đáng giá cho nền văn minh hơn sự uyên thâm, và đó là tính cách.
– There is something even more valuable to civilization than wisdom, and that is character.
Henry Louis Mencken

38, Sách là kho tàng đã và đang cho ta trí tuệ và biến ta thành người có tri thức, học rộng, tài cao.
Khuyết danh

39, Dấu hiệu thật sự của trí tuệ không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng.
– The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein

40, Người trí thức là người đã tìm thấy một thứ còn thú vị hơn tình dục.
– An intellectual is a person who’s found one thing that’s more interesting than sex.
Aldous Huxley

» Những câu nói hay nhất về kho tàng tri thức của nhân loại

41, Có ba nguyên tắc để đạt được tri thức… quan sát tự nhiên, suy ngẫm và thử nghiệm. Quan sát thu thập thực tế; suy ngẫm kết hợp chúng; thử nghiệm xác minh kết quả kết hợp đó.
– There are three principal means of acquiring knowledge… observation of nature, reflection, and experimentation. Observation collects facts; reflection combines them; experimentation verifies the result of that combination.
Denis Diderot

42, Tri thức của chúng ta là ảnh ảo lùi dần trong sa mạc của sự ngu dốt đương mở rộng.
– Our knowledge is a receding mirage in an expanding desert of ignorance.
Will Durant

43, Sự ngu dốt là lời nguyền rủa của Chúa trời; tri thức là đôi cánh đưa ta bay tới thiên đường.
– Ignorance is the curse of God; knowledge is the wing wherewith we fly to heaven.
William Shakespeare

44, Cung cấp những phương thức để đi tìm tri thức, đó là lợi ích lớn nhất có thể trao cho loài người. Nó kéo dài cuộc sống và mở rộng phạm vi tồn tại.
– To furnish the means of acquiring knowledge is … the greatest benefit that can be conferred upon mankind. It prolongs life itself and enlarges the sphere of existence.
John Quincy Adams

45, Tôi biết quá nhiều và vẫn không đủ.
– I know too much and not enough.
Allen Ginsberg

 • Những dòng status giàu nghèo hay bất hủ

46, Tri thức đạt được qua học hỏi; sự tin tưởng đạt được qua nghi ngờ; kỹ năng đạt được qua rèn luyện; tình yêu thương đạt được qua yêu thương.
– Knowledge is gained by learning; trust by doubt; skill by practice; and love by love.
Thomas Szasz

47, Chúng ta không cần phải là thợ giày mới biết liệu giày có vừa chân ta không, cũng như ta không cần phải là chuyên gia để nắm được tri thức về những vấn đề phổ quát.
– We do not need to be shoemakers to know if our shoes fit, and just as little have we any need to be professionals to acquire knowledge of matters of universal interest.
Hegel

48, Hành động đúng tốt hơn tri thức; nhưng để làm được điều đúng, chúng ta phải biết điều gì đúng.
– Quamvis enim melius sit benefacere quam nosse, prius tamen est nosse quam facere.
Charlemagne

49, Con người biết nhiều hơn những gì mình hiểu.
– Man knows much more than he understands.
Alfred Adler

50, Chúng ta đang ở đây, lúc này. Xa hơn thế, tất cả tri thức của con người đều chỉ là ảo mộng.
– We are here and it is now. Further than that all human knowledge is moonshine.
Henry Louis Mencken

 • Status hay và ý nghĩa về tiền bạc, tham vọng

51, Hãy nhớ, bạn của tôi, rằng tri thức mạnh hơn trí nhớ, và chúng ta không nên tin thứ yếu hơn.
– Remember my friend, that knowledge is stronger than memory, and we should not trust the weaker.
Bram Stoker

52, Công việc của tôi, điều tôi đã làm rất lâu, tôi không theo đuổi để đạt được sự ca ngợi giờ mình có, nhưng chủ yếu vì sự khao khát kiển thức mà tôi cho mình có nhiều hơn người khác.
– My work, which I’ve done for a long time, was not pursued in order to gain the praise I now enjoy, but chiefly from a craving after knowledge, which I notice resides in me more than in most other men.
Antonie van Leeuwenhoek

53, Tôi không bao giờ thực sự thỏa mãn rằng tôi hiểu bất cứ thứ gì; bởi vì, cho dù hiểu rõ nó đến thế nào, nhận thức của tôi chỉ có thể là một phần rất nhỏ trong tất cả những gì tôi muốn hiểu về vô số những kết nối và mối quan hệ xảy ra quanh tôi, cách mà vấn đề lần đầu tiên được nghĩ tới hay xuất hiện…
– I never am really satisfied that I understand anything; because, understand it well as I may, my comprehension can only be an infinitesimal fraction of all I want to understand about the many connections and relations which occur to me, how the matter in question was first thought of or arrived at, etc., etc.
Ada Lovelace

54, Có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác; có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê.
La Tư Phúc

55, Khoa học rỗng tuếch và đầy sai lầm nếu không sinh ra từ Thực nghiệm, người mẹ của mọi Tri thức.
– All sciences are vain and full of errors that are not born of Experience, the mother of all Knowledge.
Leonardo da Vinci

 • Status về gia đình hay & ý nghĩa, nên đọc!

56, Tri thức là biết điều chúng ta không thể biết.
– Knowledge is knowing that we cannot know.
Ralph Waldo Emerson

57, Người biết học biết đủ cho mình.
– They know enough who know how to learn.
Henry Brooks Adams

58, Mỗi con đường dẫn tới tri thức đều có những quy luật khác nhau và những quy luật này không thể tráo đổi.
– Each path to knowledge involves different rules and these rules are not interchangeable.
Barack Obama

59, Tất cả những gì bạn cần cho thành công và một tương lai tươi sáng hơn đã được viết ra rồi. Và sao nữa? Tất cả những gì bạn phải làm là đi tới thư viện.
– Everything you need for better future and success has already been written. And guess what? All you have to do is go to the library.
Henri Frederic Amiel

60, Giữa sự sai lầm và sự thực vô dụng không có nhiều khác biệt. Cũng giống như vàng không thể dùng sẽ chẳng khiến ai giàu có, kiến thức không thể áp dụng sẽ chẳng khiến ai thông thái hơn.
– Between falsehood and useless truth there is little difference. As gold which he cannot spend will make no man rich, so knowledge which cannot apply will make no man wise.
Samuel Johnson

» Status tri thức bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

61, Tôi tin rằng tri thức chưa được viết ra nằm rải rác giữa những con người thuộc nhiều bối cảnh khác nhau vượt qua mọi điều chúng ta có thể tìm thấy trong sách về cả số lượng và tầm quan trọng, và phần lớn nhất trong tài sản của chúng ta vẫn chưa được ghi lại.
– I am convinced that the unwritten knowledge scattered among men of different callings surpasses in quantity and in importance anything we find in books, and that the greater part of our wealth has yet to be recorded.
Gottfried Wilhelm Leibniz

62, Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết.
Khuyết danh

63, Một thư viện của sự hiểu biết quý giá hơn tất cả sự giàu sang, và tất cả mọi thứ đáng khao khát đều không thể so sánh với nó. Vì vậy bất cứ ai nhận mình là có nhiệt tâm với sự thật, với hạnh phúc, với sự hiểu biết hay tri thức đều phải trở thành người yêu sách.
– A library of wisdom, is more precious than all wealth, and all things that are desirable cannot be compared to it. Whoever therefore claims to be zealous of truth, of happiness, of wisdom or knowledge, must become a lover of books.
Plato

64, Một dấu hiệu đặc trưng riêng của tri thức sâu sắc là quyền năng của sự truyền dạy.
– The one exclusive sign of thorough knowledge is the power of teaching.
Aristotle

65, Bộ lông trang sức con công
– Học vấn trang sức con người.
Tục ngữ Nga

 • Những dòng status tâm hồn hay

66, Tôi mỗi ngày xét mình ba điều. Làm việc cho người khác thành tâm chưa? Kết giao bạn bè đã giữ chữ tín chưa ? Kiến thức thầy truyền dạy, đã luyện tập chưa?
– Ngô nhật tam tỉnh ngô thân. Vị nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền, bất tập hồ?
Tăng Tử

67, Hãy cẩn thận với tri thức sai; nó nguy hiểm hơn sự dốt nát.
– Beware of false knowledge; it is more dangerous than ignorance.
George Bernard Shaw

68, Tất cả tri thức chỉ giúp chúng ta chết cái chết đau đớn hơn nhiều những loài động vật không hiểu biết gì.
– All our knowledge merely helps us to die a more painful death than animals that know nothing.
Maurice Maeterlinck

69, Tri thức chưa có sức mạnh chừng nào còn chưa được áp dụng.
– Knowledge isn’t power until it is applied.
Dale Carnegie

70, Bạn phải thu được kiến thức mới và buộc mình thực sự áp dụng những gì mình đã học được. Bạn phải thiết lập những ranh giới cho mình. Điều quan trọng là nếu bạn không biết đến tình yêu thương thực sự, ai đó sẽ dạy bạn lòng căm hận.
– You have to get new knowledge and force yourself to really implement what you’ve learned. You have to set boundaries in place for yourself. The important thing is if you don’t know real love, someone will teach youself hate.
Tony Gaskins

 • Những câu châm ngôn hay nhất về sách

71, Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu không có sự chính trực, không thể đi đến gốc rễ mọi việc.
– Even where there is talent, culture, knowledge, if there is not earnestness, it does not go to the root of things.
James Freeman Clarke

72, Tri thức về quá khứ và về địa danh là vật trang trí và thực phẩm của trí tuệ con người.
– Knowledge of the past and of the places of the earth is the ornament and food of the mind of man.
Leonardo da Vinci

73, Tri thức là một chuyện, đức hạnh lại là chuyện khác.
– Knowledge is one thing, virtue is another.
John Henry Newman

74, Học vấn là cái kho, và lao động là chìa khóa để mở cái kho ấy.
Khuyết danh

75, Có thứ bạn có thể cho người khác, và có thứ bạn không thể cho anh ta, trừ phi anh ta sẵn lòng vươn tay ra nhận lấy, và trả cái giá để biến nó trở thành một phần của mình. Nguyên tắc này đúng với học hỏi, phát triển tài năng, tiếp thu tri thức, luyện thành kỹ năng, và học tất cả những bài học của cuộc đời.
– There are some things you can give another person, and some things you cannot give him, except as he is willing to reach out and take them, and pay the price of making them a part of himself. This principle applies to studying, to developing talents, to absorbing knowledge, to acquiring skills, and to the learning of all the lessons of life.
Richard L Evans

 • Những dòng stt hay nhất về sự sai lầm

76, Dạy chi tiết là mang lại sự khó hiểu; thiết lập mối quan hệ giữa vạn vật là mang lại tri thức.
– To teach details is to bring confusion; to establish the relationship between things is to bring knowledge.
Maria Montessori

77, Đức hạnh khó có được hơn tri thức của thế giới và, nếu đánh mất ở người thanh niên, khó khi nào tìm lại được.
– Virtue is harder to be got than knowledge of the world and, if lost in a young man, is seldom recovered.
John Locke

78, Hành vi của con người bắt đầu từ ba nguồn chính: khao khát, cảm xúc, và tri thức.
– Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.
Plato

79, Lý trí là nền tảng cho sự chắc chắn của mọi tri thức mà ta đạt được.
– Logic is the foundation of the certainty of all the knowledge we acquire.
Leonhard Euler

80, Chúng ta chỉ biết chính xác khi biết ít; sự nghi ngờ tăng lên cùng với kiến thức.
– We know accurately only when we know little; doubt grows with knowledge.
Johann Wolfgang von Goethe

» Danh ngôn và câu nói hay về giá trị của tri thức trong xã hội

81, Tự nhiên là nguồn của mọi tri thức thật sự. Tự nhiên có lý lẽ riêng, luật lệ riêng, tự nhiên không có hệ quả khi không óc nguyên nhân, không có sáng tạo khi không cần thiết.
– Nature is the source of all true knowledge. She has her own logic, her own laws, she has no effect without cause nor invention without necessity.
Leonardo da Vinci

82, Không phải là tri thức, mà chính sự học, không phải sự có được, mà quá trình đi đến nơi, mới đem lại niềm vui lớn nhất.
– It is not knowledge, but the act of learning, not possession but the act of getting there, which grants the greatest enjoyment.
Carl Friedrich Gauss

83, Nếu y học phổ cập cho con người sự sáng suốt cũng như tri thức, đó sẽ là sự bảo vệ tốt nhất đối với những bác sĩ có kỹ thuật và được đào tạo tốt.
– If popular medicine gave the people wisdom as well as knowledge, it would be the best protection for scientific and well-trained physicians.
Rudolf Virchow

84, Đạt được tri thức là không đủ, còn cần phải sử dụng nó.
– It is not enough to acquire wisdom, it is necessary to employ it.
Marcus Tullius Cicero

85, Thơ ca là tri thức đầu tiên và cuối cùng – nó bất diệt như trái tim con người.
– Poetry is the first and last of all knowledge – it is as immortal as the heart of man.
William Wordsworth

 • Những dòng status trưởng thành hay

86, Của cải của ta nằm trong đầu ta, và chúng sẽ chết đi với ta… Dĩ nhiên trừ phi người khác chặt mất đầu ta, trong trường hợp đó, đằng nào ta cũng chẳng cần chúng nữa.
– Our riches, being in our brains, die with us… Unless of course someone chops off our head, in which case, we won’t need them anyway.
Wolfgang Amadeus Mozart

87, Tất cả con người đều có bản tính khát khao tri thức.
– All men by nature desire knowledge.
Aristotle

88, Tôi là người thông thái nhất trên đời, vì tôi biết một điều, rằng tôi chẳng biết gì cả.
– I am the wisest man alive, for I know one thing, and that is that I know nothing.
Plato

89, Điều gì không được hiểu cặn kẽ vẫn chưa thuộc về ta.
– What is not fully understood is not possessed.
Johann Wolfgang von Goethe

90, Tri thức là chiếc tẩy tốt nhất trên thế giới đối với sự không hòa hợp, sự hoài nghi, nỗi tuyệt vọng và vô số khiếm khuyết tự nhiên của con người.
– Knowledge is the best eraser in the world for disharmony, distrust, despair, and the endless physical deficiencies of man.
Orlando Aloysius Battista

 • Status lạc quan yêu đời ý nghĩa

91, Tri thức là thứ tốt đẹp, và mẹ Eva cũng nghĩ như vậy; nhưng nàng bị trừng phạt quá nặng nề vì nó, đến nỗi hầu hết con gái nàng đều sợ hãi nó từ thủa ấy.
– Well, knowledge is a fine thing, and mother Eve thought so; but she smarted so severely for hers, that most of her daughters have been afraid of it since.
Abigail Adams

92, Có ba loại người; yêu tri thức, yêu danh dự, và yêu lợi lộc.
– There are three classes of men; lovers of wisdom, lovers of honor, and lovers of gain.
Plato

93, Điểm bắt đầu của kiến thức là khám phá ra điều gì đó chúng ta không hiểu.
– The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand.
Frank Herbert

94, Tôi tự nhủ: tôi sáng suốt hơn người này; cả hai chúng tôi có lẽ đều chẳng ai biết thứ gì thật sự tốt, nhưng anh ta nghĩ mình có tri thức trong khi thực ra là không, còn tôi không có tri thức và không nghĩ mình có.
– I thought to myself: I am wiser than this man; neither of us probably knows anything that is really good, but he thinks he has knowledge, when he has not, while I, having no knowledge, do not think I have.
Plato

95, Không ai biết thấu triệt bất cứ điều gì, và sẽ mãi không ai biết.
– No man knows distinctly anything, and no man ever will.
Xenophanes

 • 44 dòng danh ngôn hay về niềm tin

96, Ta không phải là người sinh ra đã biết, chỉ là người thích đạo của thánh hiền đời trước, cố sức mà cầu lấy được.
– Ngã phi sinh nhi tri chi giả dã, hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chi giả dã.
Khổng Tử

97, Đức tin có thể bị thao túng. Chỉ tri thức là nguy hiểm.
– Belief can be manipulated. Only knowledge is dangerous.
Frank Herbert

98, Chỉ tri thức được áp dụng mới giữ lại được trong tâm trí.
– Only knowledge that is used sticks in your mind.
Dale Carnegie

99, Phương thức chân chính của tri thức là thử nghiệm.
– The true method of knowledge is experiment.
William Blake

100, Những người phát triển được khả năng luôn luôn tìm thấy tri thức mới và tốt hơn để áp dụng trong công việc và cuộc sống sẽ là những người kinh bang tế thế trong tương lai không hạn định.
– Those people who develop the ability to continuously acquire new and better forms of knowledge that they can apply to their work and to their lives will be the movers and shakers in our society for the indefinite future.
Brian Tracy

» Châm ngôn hay về tri thức: không kho báu nào quý bằng học thức

101, Đức hạnh là thiên thần, nhưng cũng là một thiên thần mù lòa, và phải nhờ tri thức dẫn đường tới mục tiêu của mình.
– Virtue is an angel, but she is a blind one, and must ask knowledge to show her the pathway that leads to her goal.
Horace Mann

102, Túi rỗng chẳng bao giờ kéo lùi người ta lại. Chỉ có những cái đầu rỗng và những trái tim rỗng mới làm được điều đó.
– Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that.
Norman Vincent Peale

103, Không kho báu nào quý bằng học thức, hãy tích lũy lấy nó, lúc bạn còn đủ sức.
Khuyết danh

104, Bởi chúng ta không thể biết tất cả những gì để biết về bất cứ thứ gì, chúng ta nên biết một ít về mọi thứ.
– Since we cannot know all there is to be known about anything, we ought to know a little about everything.
Blaise Pascal

105, Các giác quan, những nhà thám hiểm thế giới, mở ra cánh cửa vào tri thức.
– The senses, being the explorers of the world, open the way to knowledge.
Maria Montessori

 • Status đối nhân xử thế hay và ý nghĩa

106, Tri thức đi lệch khỏi công lý có thể gọi là sự xảo quyệt hơn là trí tuệ.
– Knowledge which is divorced from justice may be called cunning rather than wisdom.
Marcus Tullius Cicero

107, Cái hay duy nhất là tri thức, cái dở duy nhất là không có tri thức.
Khuyết danh

108, Trong vũ trụ này, có những thứ đã được biết, và những thứ chưa biết đến, và ở giữa, có những cánh cửa.
– In the universe, there are things that are known, and things that are unknown, and in between, there are doors.
William Blake

109, Hiểu biết của chúng ta như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông những điều chưa biết đến.
– Our knowledge is a little island in a great ocean of nonknowledge.
Isaac Bashevis Singer

110, Quyết định tốt được lập dựa trên sự hiểu biết, chứ không phải dựa trên những con số.
– A good decision is based on knowledge, and not on numbers.
Plato

 • Những dòng danh ngôn hay về ước mơ và hoài bão

111, Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của bạn dù chỉ một mẩu kiến thức nhỏ nhưng mới mẻ đối với bạn… thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.
Khuyết danh

Và vừa rồi là 111 dòng status tri thức, danh ngôn tri thức & những câu nói hay nhất về tri thức mà tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ thích và yêu mến những dòng châm ngôn về tri thức rất đáng để suy ngẫm này. Tri thức là điều không thể thiếu và có thể là không bao giờ đủ cho cuộc sống, cho xã hội và nhân loại. Mỗi chúng ta đều cần rèn luyện và tiếp thu, khám phá cũng như tìm tòi và học hỏi để nâng cao kiến thức cho bản thân mình. Các bạn có tâm đắc câu nào trong những dòng danh ngôn hay về tri thức này không? Hãy cất giữ chúng trong hành trang cuộc đời của mình các bạn nhé!

Hãy thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để cập nhật nhanh những danh ngôn ý nghĩa và status hay về tình yêu cuộc sống, ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm thơ tình buồn cùng những chuyên mục khác trên blog. Chúc các bạn vui vẻ!

Status, Châm Ngôn & Những Câu Nói Hay Nhất Về Tri Thức Nhân Loại – Xem thêm Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống hoặc STT Hay Và Mới Nhất