50 Dòng Status Khát Vọng Và Danh Ngôn Hay Về Chí Hướng Vươn Lên Update 07/2024

Và sau những dòng status ước mơ hoài bão, hôm nay tôi lại gửi đến các bạn những dòng danh ngôn, câu nói hay và status rất ý nghĩa và mang tính tích cực: khát vọng vươn lên và chí hướng, nghị lực vượt qua chông gai trong cuộc sống. Có khát khao chúng ta sẽ vươn tới cả những vì sao, bởi không gì có thể ngăn cản một người với sự quyết tâm cao độ đạt được giấc mơ của họ; không gì trên thế giới này có thể giúp được một người không có sự quyết tâm.

Và ngay sau đây, mời các bạn cùng xem qua những dòng status khát vọng và những dòng danh ngôn, câu nói hay về chí hướng vươn lên cũng như là nghị lực để vượt qua khó khăn, chông gai trong cuộc sống. Hi vọng các bạn sẽ thích những dòng status khát vọng, danh ngôn khát vọng và những câu nói hay về sự quyết tâm rất ý nghĩa này, chúc các bạn vui vẻ bên những dòng stt khát vọng và danh ngôn khát vọng hay!

» Status khát vọng vươn lên trong cuộc sống hay, ý nghĩa nhất

1, Don’t join an easy crowd, you will not grow. Go where expectations and the demands to perform are high.
– Đừng gia nhập một đám đông dễ dãi, bạn sẽ không trưởng thành đâu. Hãy đến những nơi mà kỳ vọng và yêu cầu thể hiện phải cao.

2, When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.
– Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều gió.
Henry Ford

3, Most people have vast potential. most can do extraordinary things if they take the risks. Yet most don’t, they sit in front of the TV and treat life as if it goes on forever.
– Phần lớn mọi người đều có tiềm năng khổng lồ, phần lớn đều có thể làm những điều phi thường nếu họ dám liều lĩnh. Tuy nhiên phần lớn không làm như vậy, họ ngồi trước ti vi và đối xử với cuộc đời như thể nó cứ tiếp diễn mãi mãi.

4, Mental idleness is the seed bed of fear, frustration and anxiety. At the first sign of worry, try to get busy doing something, anything.
– Trí óc nhàn rỗi là mầm mống của nỗi sợ hãi, vỡ mộng và lo âu. Khi mới xuất hiện dấu hiệu lo lắng đầu tiên, hãy cố bắt mình bận rộn bằng cách làm một việc gì đó, bất cứ việc gì.

5, Emptiness is a symptom that you are not living creatively. You either have no goal that is important enough to you, or you are not using your talents and efforts in striving toward an important goal.
– Sự trống rỗng là triệu chứng cho thấy bạn đang sống một cách thiếu sáng tạo. Hoặc bạn không có mục tiêu gì đủ quan trọng đối với bạn, hoặc bạn không đang sử dụng tài năng và nỗ lực của mình để phấn đấu cho một mục tiêu quan trong.
Maxwell Maltz

  • Status hay về ước mơ và hoài bão

6, If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.
– Nếu bạn làm việc bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được thứ bạn luôn nhận được.
Anon

7, 20 years from now.
We will be more dissapointed.
By the things we didn’t do
Than by the ones you we do.
So throw off the bowliness
Sail away from the safe harbour
Catch the trade winds in our sails
Dream
Explore
Discover.
– Hai mươi năm sau kể từ bây giờ
Ta sẽ thất vọng
Bởi những việc ta đã không làm
Hơn là bởi những việc ta đã làm.
Vì vậy hãy quăng thừng lên
Giương buồm ra khỏi hải cảng an toàn
Đón ngọn gió mậu dịch trong những chuyến đi biển
Hãy ước mơ
Thám hiểm
Khám phá.
Mark Twain

8, We intend to take action when the idea strikes us. We intend to do something when the emotion is high. But if we don’t translate that intention into action fairly soon, the urgency starts to diminish. A month from now the passion is cold. A year from now it can’t be found.
– Chúng ta dự định hành động khi ý tưởng thôi thúc chúng ta. Chúng ta dự định làm một việc gì đó khi cảm xúc dâng cao. Nhưng nếu chúng ta không chuyển dự định đó thành hành động ngay thì tính cấp bách bắt đầu suy giảm. Một tháng nữa kể từ bây giờ, niềm đam mê sẽ bị nguội lạnh. Một năm sau kể từ bây giờ, dự định đó không còn tìm thấy nữa.
Jim Rohn

9, If you rest, you rust.
– Nếu bạn nghỉ ngơi, bạn bị “rỉ sét”.
Helen Hayes

10, There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.
– Có nhiều rủi ro và mất mát khi ta hành động. Nhưng chúng còn kém xa vô số những rủi ro khi ta phởn phơ ù lì.
John F. Kennedy

» Danh ngôn hay nhất về khát vọng và niềm mơ ước

11, The doors of opportunity are marked push and pull.
– Những cánh cửa cơ hội được đánh dấu đẩy và kéo.
Vô Danh

12, A step in the wrong direction is better than staying on the spot all your life. Once your moving forward you can correct your course as you go. Your automatic system cannot guide you when your standing still.
– Một bước sai hướng còn tốt hơn đứng yên tại chỗ suốt cả cuộc đời. Một khi tiến lên phía trước, bạn có thể chỉnh lại hướng cho đứng khi bạn đi. Hệ thống dò đường tự động của bạn không thể hướng dẫn bạn nếu bạn đứng yên.
Vô Danh

13, All glory comes from daring to begin.
– Tất cả vinh quang đều đến từ sự dám bắt đầu.
Eugene F Ware

14, Whatever you can do, or dream you can do, DO IT NOW! Boldness has Genius, Power and Magic in it.
– Bất cứ bạn có thể làm gì, hoặc có thể mơ ước điều gì, HÃY BẮT ĐẦU ĐI! Lòng dũng cảm có Thiên tài, Sức mạnh và Điều kỳ diệu trong đó.
Johann Wolfgang Von Goethe

15, Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and glorious life.
– Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn.

  • Những dòng stt giúp bạn luôn mỉm cười trong cuộc sống

16, It is impossible to go through life without trust. That is to be imprisoned in the worst cell of all – oneself.
– Không thể đi đến cuối cuộc đời mà không tin tưởng. Điều đó cũng giống như bị cầm tù trong xà lim tồi tệ nhất trong tất cả các xà lim – bản thân mình.
Graham Greene

17, If you think you can win, you can. Faith is necessaryto victory.
– Nếu bạn nghĩ bạn có thể thắng là bạn có thể. Niềm tin cần thiết cho chiến thắng.
William Hazlitt

18, It doesn’t matter how many say it cannot be done or how many people have tried it before; it’s important to realize that whatever you’re doing, it’s your first attempt at it.
– Bao nhiêu người nói việc đó không thể làm được hoặc bao nhiêu người đã cố làm việc đó trước đây đều không quan trọng; điều quan trọng là nhận ra rằng dù ta đang làm bất cứ việc gì thì đó cũng là việc ta thử làm lần đầu.
Wally Amos

19, If you think you are too small to be effective, you have never been in bed with a mosquito.
– Nếu bạn nghĩ rằng mình quá nhỏ bé để trở nên hiệu quả thì bạn chưa bao giờ bị muỗi cắn khi đi ngủ.
Betty Reese

20, To dream anything that you want to dream. That’s the beauty of the human mind. To do anything that you want to do. That is the strength of the human will. To trust yourself to test your limits. That is the courage to succeed.
– Hãy mơ ước bất cứ điều gì bạn muốn mơ. Đó là vẻ đẹp của trí tuệ con người. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm. Đó là sức mạnh của ý chí con người. Hãy tin tưởng vào bản thân để thử thách những giới hạn của mình. Đó chính là lòng can đảm để thành công.
Bernard Edmonds

» Danh ngôn hay nhất về khát vọng của thanh xuân và tuổi trẻ

21, Instead of giving myself reasons why I can’t, I give myself reasons why I can.
– Thay vì đưa ra cho bản thân những lý do tại sao tôi không thể , tôi sẽ chọn cho tôi những lý do tại sao tôi có thể.

22, The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.
– Niềm vui lớn nhất trên đời là làm những việc mà mọi người nói bạn không thể làm được.
Walter Bagehot

23, All men dream: but not equally.Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity; but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dreams with open eyes, to make it possible.
– Tất cả mọi người đều mơ; nhưng không như nhau. Những người mơ về đêm, trong những ngóc ngách sâu kín lờ mờ của tâm trí, khi thức giấc vào ban ngày mới nhận ra đó là ảo ảnh; nhưng những người mơ vào ban ngày mới là đáng gờm, vì họ có thể thực hiện giấc mơ của mình với đôi mắt mở to, để biến chúng thành hiện thực.
T.E.Lawrence

24, Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dream.
– Cuộc sống đầy ắp vẻ đẹp. Hãy để ý nhé. Này con ong lang thang, này đứa trẻ nhỏ, và này những khuôn mặt mỉm cười. Hãy ngửi mùi mưa và cảm nhận làn gió. Hãy sống cho hết tiềm năng, và đấu tranh cho những ước mơ của bạn.
Ashley Smith

25, There are some people who live in a dream world, and there are some who face reality; and then there are those who turn one into the other.
– Có một số người sống trong thế giới mộng mơ, và có một số người đương đầu với thực tế; và rồi có những người biến thế giới mộng mơ thành hiện thực.
Douglas H. Everertt

  • 100 status nhân sinh ý nghĩa đáng đọc và rất hay!

26, If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.
– Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại.
Flavia Weedn

27, Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with no determination.
– Không gì có thể ngăn cản một người với sự quyết tâm cao độ đạt được giấc mơ của họ; không gì trên thế giới này có thể giúp được một người không có sự quyết tâm.
Thomas Jefferson

28, Character can not be developed in ease and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired and success achieved.
– Tính cách không thể được phát triển trong thảnh thơi và yên ả. Chỉ qua các kinh nghiệm gian nan và đau đớn linh hồn mới có thể được tôi luyện, tầm nhìn mới được thông suốt, tham vọng mới được truyền cảm hứng và thành công mới đạt được.
Hellen Keller

29, The strongest oak tree of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. It’s the one that stands in the open where it is compelled to struggle for its existence against the winds and rains and the scorching sun.
– Cây sồi vững chãi nhất của khu rừng không phải là cây được bảo vệ khỏi cơn bão và giấu mình tránh ánh nắng mặt trời. Đó chính là cái cây mọc ở khu đất trống, ở đó nó buộc phải đấu tranh cho sự sinh tồn của mình chống chọi với gió mưa và mặt trời rát bỏng.
Napoleon Hill

30, Challenges make you discover things about yourself that you never really knew. They’re what make the instrument stretch. What make you go beyond the norm.
– Những thách thức khiến ta khám phá ra nhiều điều về bản thân mình mà ta chưa bao giờ thực sự biết tới. Chúng là những gì khiến dụng cụ căng ra – là những gì khiến ta vượt xa khỏi quy phạm.

» Câu nói hay về khát vọng sống & nghị lực, chí hướng vươn lên

31, Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are.
– Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.
Bernice Johnson Reagon

32, When I hear somebody sigh, “Life is hard”, I am always tempted to ask, “Compared to what?”
– Khi tôi nghe ai đó thở dài: “Cuộc sống thật khắc nghiệt”, tôi luôn rất muốn hỏi: “So sánh với cái gì”
Sydney J. Harris

33, People are always blaming their circumstances for what they are. I don’t believe in circumstances. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and, if they can’t find them, make them.
– Người ta thường than trách hoàn cảnh của họ đã khiến họ nên nông nỗi này. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người thành công trên thế giới này là những người bước lên và tìm ra hoàn cảnh mà họ muốn, và nếu tìm không thấy thì họ sẽ tạo ra hoàn cảnh đó.
G.B. Shaw

34, It’s easier to go down a hill than up it but the view is much better at the top.
– Đi xuống một ngọn đồi dễ hơn là leo lên, nhưng quang cảnh trên đỉnh đồi đẹp hơn nhiều.
Henry Ward Beecher

35, We are like tea bags; we don’t know our strength until we are in hot water.
– Chúng ta giống như những túi trà; chúng ta không biết điểm mạnh của mình cho đến khi ngâm mình vào nước nóng.
Vô Danh

  • 99 status dành cho những lúc cảm thấy cuộc đời buồn chán

36, Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.
– Đừng hài lòng với việc chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn thế. Con ngựa về đích trước hơn một cái cổ là con ngựa thắng cuộc đua.
Andrew Carnegie

37, It is not good for all our wishes to be filled; through sickness we recognize the value of health; through evil, the value of good; through hunger, the value of food; through exertion, the value of rest.
– Không phải là hay khi tất cả các ước muốn của chúng ta đều được thỏa mãn; qua ốm đau chúng ta nhận ra giá trị của sức khỏe, qua cái ác chúng ta nhận ra giá trị của cái thiện; qua đói khát chúng ta nhận ra giá trị của thức ăn; qua nỗ lực ráng sức, chúng ta nhận ra giá trị của nghỉ ngơi.
Greek Proverb

38, If you have built castles in the air, your work need not be lost; now put the foundation under them.
– Nếu bạn xây lâu đài trong không khí, công trình của bạn không nhất thiết phải tiêu tan; bây giờ hãy đặt một nền móng bên dưới chúng.
Henry D Thoreau

39, Dreams come true, without that possibility, nature would not incite us to have them.
– Ước mơ trở thành hiện thực; nếu không có khả năng đó thì tạo hóa đâu thèm xúi chúng ta mơ ước làm gì.
John Updike

40, We grow great by dreams. All big men are dreamers. They see things in the soft haze of a spring day or in the red fire of a long winter’s evening. Some of us let these great dreams die, but other nourish and protect them; nurse them through bad days till they bring them to the sunshine and light which comes always to those who sincerely hope that their dreams will come true.
– Chúng ta trở nên lớn lao bởi những ước mơ. Tất cả các vĩ nhân đều là những người hay mơ mộng. Họ nhìn thấy sự việc trong làn sương mờ của một ngày mùa xuân hoặc trong ánh lửa hồng của một đêm dài mùa đông. Một số người trong chúng ta để những ước mơ tuyệt vời này chết đi, nhưng những người khác lại nuôi dưỡng và bảo vệ chúng; chăm sóc chúng qua những ngày xấu trời cho đến khi chúng mang lại cho họ ánh thái dương và ánh sáng, đó là điều luôn đến với những người hy vọng chân thành rằng những ước mơ của họ sẽ trở thành hiện thực.
Woodrow Wilson

» Status khát vọng sống: đưa tay mình với tới những vì sao

41, Dream sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossible.
– Ước mơ nhìn thấy điều vô hình, cảm thấy điều mơ hồ và đạt được điều không thể đạt được.

42, Do not lose hold of your dreams or asprirations. For if you do, you may still exist but you have ceased to live.
– Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi.
Henry David Thoreau

43, Dreams are like stars…you may never touch them, but if you follow them they will lead you to your destiny.
– Ước mơ giống như những vì sao… ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình.
Samuel Johnson

44, Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity.
– Hãy tin tưởng vào những ước mơ, vì bên trong chúng ẩn chứa cánh cổng vào cõi vĩnh hằng.
Kahil Gibran

45, Do not lose hold of your dreams or asprirations. For if you do, you may still exist but you have ceased to live.
– Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi.
Henry David Thoreau

  • Những dòng status truyền cho bạn niềm tin và động lực

46, Nothing is as real as a dream. The world can change around you, but your dream will not. Responsibilities need not erase it. Duties need not obscure it. Because the dream is within you, no one can take it away.
– Không gì có thực như một ước mơ. Thế giới xung quanh bạn có thể thay đổi, nhưng ước mơ của bạn sẽ không thay đổi. Trách nhiệm không cần xóa nó đi. Bổn phận không cần làm nó bị lu mờ. Bởi vì ước mơ ở bên trong bạn, không ai có thể tước mất.

47, The poorest of all people is not the person without a cent, but the person without a dream.
– Người nghèo nhất trong tất cả mọi người không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ.

48, Big dreams can create the fear of failure. Lack of dreams guarantees it.
– Những ước mơ lớn có thể tạo ra nỗi sợ hãi bị thất bại. Không có ước mơ đảm bảo thất bại xảy ra.
K Calbp

49, You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
– Không bao giờ là quá già để đặt ra một mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới.
C.S.Lewis

50, Some men see things as they are and say “Why”? Others dream things that never were and say “why not”?
– Một số người nhìn sự việc đúng như chúng đang tồn tại và hỏi “tại sao vậy”? Những người khác ước mơ những điều chưa bao giờ xảy ra và nói “tại sao không”?
George Bernard Shaw

Vừa rồi là 50 dòng status khát vọng vươn lên và những câu nói hay về chí hướng, nghị lực giúp chúng ta vượt qua những chông gai, khó khăn trong cuộc sống mà tôi muốn gửi đến các bạn. Hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những dòng status khát vọng này, hãy lưu nó trong hành trang trên đường đời của mình, và tôi cũng không nghi ngờ gì khi biết rằng những dòng status này đã góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực cho cuộc đời của một ai đó.

Hãy thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để cập nhật nhanh những danh ngôn ý nghĩa và status hay về tình yêu cuộc sống, ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm thơ tình buồn cùng những chuyên mục khác trên blog. Chúc các bạn vui vẻ!

50 Dòng Status Khát Vọng Và Danh Ngôn Hay Về Chí Hướng Vươn Lên – Xem thêm Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống hoặc STT Hay Và Mới Nhất