50 Status Ước Mơ Và Những Danh Ngôn Hay Về Ước Mơ Và Hoài Bão Update 07/2024

Trong cuộc sống, hẳn ai cũng có cho riêng mình một ước mơ, và đa số những ước mơ luôn là những điều tốt đẹp. Tuy vậy, không phải ai cũng đủ can đảm để theo đuổi và chinh phục ước mơ và đam mê của mình. Có muôn ngàn những lý do có vẻ chính đáng do chính họ đặt ra nhưng tận trong sâu thẳm họ vẫn biết rằng có điều gì đó không đúng, và sự hối hận sẽ không tới muộn. Đó cũng chính là lý do bài viết này được ra đời, hôm nay, tôi sẽ gửi đến các bạn 50 dòng status ước mơ và những câu danh ngôn, câu nói hay về ước mơ về hoài bão. Đôi khi, chỉ một câu danh ngôn cũng có thể thay đổi cuộc đời của một ai đó!

Nên nhớ, trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ. Đừng nản chí nếu như con đường bạn chọn có nhiều chông gai, và nếu bạn cần thêm một chút động lực để vượt qua thì bài viết này là dành cho bạn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng xem qua những dòng status ước mơ ý nghĩa cùng với những dòng danh ngôn và câu nói hay về ước mơ, hoài bão rất hay và đầy triết lý, chúc các bạn vui vẻ bên những dòng stt ước mơ và danh ngôn ước mơ hay!

» Status ước mơ và status hoài bão hay, ý nghĩa nhất

1, The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.
– Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó.
Michelangelo

2, Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.
– Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.
J Rohn

3, What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals.
– Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.
Zig Ziglar

4, The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little.
– Thế giới đầy rẫy sự dư dả và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc rây thay vì một chiếc xe bồn… một thìa uống trà thay vì một chiếc máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít.
Ben Sweetland

5, I have learned more from my failures than from my success.
– Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi.
H Davy

  • Những dòng stt giúp bạn luôn mỉm cười trong cuộc sống

6, No – one gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But the backbone of success is usually found in old – fashioned, basic concepts like hard work, determination, good planning and perseverance.
– Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch cẩn thận và kiên trì.
Mia Hamm

7, Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
– Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết
Winston Churchill

8, There are two kinds of people in this world: those who are looking for a reason and those who are finding success.
Those who are looking for a reason always seeking the reasons why the work is not finished. And people who find success are always looking for reasons why the work can be completed.
– Có hai loại người trên thế giới này, đó là những người tìm kiếm nguyên nhân và những người đi tìm thành công.
Loại người tìm kiếm nguyên nhân luôn luôn cố tìm cho ra những nguyên nhân tại sao công việc không được hoàn thành. Còn những người đi tìm thành công luôn luôn tìm hiểu những lý do tại sao công việc có thể hoàn thành.
Alan Cohen

9, There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.
– Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.
Anthony Robbins

10, Many people dream of success. Success can only be achieved through repeated failure and introspection. In fact, success represents the 1% of your work that results from 99% that is called failure.
– Nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và sự nội quan liên tục. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc ta làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại.
Soichiro Honda

» Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh

11, I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.
– Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.
Anonymous

12, When a winner makes a mistake, he says, “I was wrong”. When a loser makes a mistake, he say, “It wasn’t my fault”.
– Một người thắng cuộc khi phạm lỗi nói: “Tôi đã sai”. Còn một người thua cuộc khi phạm sai lầm nói: “Đó không phải là lỗi của tôi”
Anonymous

13, In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.
– Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.
H. Jackson Brown

14, The winner says, “Let me do it for you”.
The loser says, “That is not my job”.
– Người thắng cuộc nói: “Để tôi làm việc đó cho bạn”. Kẻ thua cuộc nói: “Đó không phải là việc của tôi”.
Anonymous

15, It’s how you deal with failure that determines how you achieve success.
– Chính cách bạn xử trí thất bại quyết định cách bạn đạt được thành công.
David Feherty

  • 100 status nhân sinh ý nghĩa đáng đọc và rất hay!

16, People who fail to succeed usually get stopped by frustration. All succesful people learn that success is buried on the other side of frustration. Unfortunately, some people don’t get to the other side.
– Những người không đạt được thành công thường bị tâm trạng thất vọng chặn lại. Tất cả những người thành công đều biết rằng thành công được che giấu ở mặt bên kia của sự thất vọng. Thật không may, một số người không đến được mặt bên đó.
Anthony Robbins

17, When I was a young man I observed 9 out of 10 things I did were failures. I didn’t want to be a failure so I did 10 times more work.
– Khi tôi còn trẻ, tôi chú ý thấy 9 trong 10 việc tôi làm là thất bại. Tôi không muốn bị thất bại nên tôi đã làm việc nhiều hơn gấp 10 lần.
George Bernard Shaw

18, Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people.
– Người thắng cuộc so sánh thành quả của họ với mục tiêu họ đã đề ra, trong khi kẻ thua cuộc so sánh thành quả của họ với thành quả của những người khác.
Nido Qubein

19, I do the very best I know how the very best I can
and I mean to keep on doing so until the end
If the end brings me out all right what is said against me will not amount to anything.
If the end brings me out all wrong ten angels swearing I was right would make no difference.
– Tôi làm hết mức trong khả năng của mình. Hết sức lực của tôi
Và tôi nhất định làm việc đó đến cùng
Nếu kết quả chứng minh là tôi đúng
Những lời nói chống lại tôi sẽ không có nghĩa lý gì
Nếu kết quả chứng minh là tôi sai
Mười thiên thần có thề rằng tôi đúng thì cũng chẳng có gì khác.
Abraham Lincoln

20, Winners make it happen; losers let it happen.
– Người chiến thắng khiến cho sự việc xảy ra; kẻ chiến bại để sự việc xảy ra.

» Danh ngôn ước mơ hoài bão đầy triết lý và động lực

21, The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to the top.
– Người quan tâm đến thành công phải học cách xem thất bại như là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi của quá trình lên đến vị trí cao nhất.
Dr Diane Bauer

22, Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
– Nhiều thất bại trong cuộc sống là do lúc bỏ cuộc, người ta không nhận ra họ đã gần thành công đến mức nào rồi.

23, If you have made mistakes, even serious ones, there is always another chance for you. What we call failure is not the falling down, but the staying down.
– Nếu bạn đã phạm sai lầm, ngay cả những sai lầm nghiêm trọng, luôn luôn có một cơ hội khác dành cho bạn. Những gì chúng ta gọi là thất bại không phải tình trạng vấp ngã mà là trạng thái đứng yên tại chỗ.
Mary Crowley

24, Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.
– Sự vẻ vang lớn nhất của chúng ta không phải nằm ở chỗ chưa bao giờ bị thất bại mà nằm ở chỗ vươn lên mỗi khi thất bại.
Ralph Waldo Emerson

25, While one person hesitates to try because afraid of failure, the other is busy making mistakes and becoming successful.
– Trong khi một người còn do dự thử vì sợ thất bại, người khác lại đang bận mắc lỗi và trở nên thành công.
Henry C Clink

  • 99 status dành cho những lúc cảm thấy cuộc đời buồn chán

26, Only the people who dare to fail, will achieve big success.
– Chỉ những người dám thất bại mới đạt được thành công lớn.
John F. Kennedy

27, Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences.
– Thành công luôn luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người quá nhát gan không dám đón nhận hậu quả.
Jawaharlal Nehru

28, Great things are done more through courage than through wisdom.
– Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự dũng cảm nhiều hơn là bằng trí khôn.
Tục ngữ Đức

29, The clock of granite which was an obstacle in the pathway of the weak became a stepping stone in the pathway of the strong.
– Khối đá hoa cương vốn là vật cản trên đường đi của kẻ yếu lại trở thành tảng đá lót chân trên bước đường của kẻ mạnh.
Thomas Carlyle

30, Shy person scares before the danger comes, coward person scares at the time the danger comes, brave person scares when the danger is over.
– Người nhút nhát khiếp sợ trước khi nguy hiểm đến, kẻ hèn nhát khiếp sợ tại thời điểm nguy hiểm xảy ra, người dũng cảm khiếp sợ khi nguy hiểm đã qua.
Jean Paul Ritcher

» Những câu nói hay về ý chí quyết tâm trong cuộc đời

31, A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.
– Kẻ hèn nhác khiếp sợ và bỏ cuộc. Vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục.
Khuyết danh

32, What does not kill me certainly makes me stronger.
– Những gì không giết được tôi chắc chắn làm cho tôi mạnh hơn.
Mc Arthur

33, Fall over seven times. Stand up Eight!
– Té ngã bảy lần. Đứng dậy tám lần!
Tục ngữ Nhật Bản

34, If you are going through hell. keep going.
– Nếu bạn đang đi qua địa ngục, cứ đi tiếp đi.
K Calbp

35, When it is dark enough, you can see the stars.
– Khi trời đủ tối, bạn có thể nhìn thấy những vì sao.
Charled A. Beard

  • Những dòng status truyền cho bạn niềm tin và động lực

36, Few things in the world are more powerful than a positive push. A smile. A word of optimism and hope. A “you can do it” when things are tough.
– Một vài thứ trên thế gian này còn mạnh hơn một cú đẩy cật lực. Một nụ cười. Một từ thể hiện sự lạc quan và hy vọng. Một câu nói “bạn có thể làm được ” khi mọi việc trở nên khó khăn.
Richard M De Vos

37, If you see the troubles coming down the road, you can be sure that nine will run into the ditch before they reach you.
– Nếu bạn thấy mười rắc rối đang đổ xuống đường, bạn có thể chắc rằng chín rắc rối sẽ rơi xuống mương trước khi chúng tới được chỗ bạn.
Calvin Coolidge

38, Though you may be under a dark tree, always look for the light shining through the branches.
– Cho dù bạn có đang ở bên dưới một bóng cây rậm rạp, hãy luôn tìm những tia nắng xuyên qua các cành cây.
Khuyết danh

39, When one door closes, another opens. But we often look so regretfully upon the closed door that we don’t see the one that has opened for us.
– Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn cánh cửa đã đóng đầy luyến tiếc đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta.
Alexander Graham Bell

40, The drops of rain make a hole in the stone not by violence but by oft falling.
– Những giọt mưa khoét được lỗ thủng vào trong đá không phải bằng bạo lực mà bằng cách rơi mải miết.
Lucretius

» Status ước mơ & danh ngôn hay nhất về hoài bão sống

41, Don’t be discouraged. It’s often the last key in the bunch that opens the lock.
– Đừng nản chí. Thường thì chiếc chìa khóa cuối cùng trong chùm chìa khóa lại mở được ổ khóa.

42, The winner says, “It may be difficult but it is possible”.
The loser says, “It may be possible but it is too difficult”.
– Người chiến thắng nói: ”Việc đó khó nhưng có thể làm được”.
Kẻ chiến bại nói: ”Việc đó có thể làm được nhưng quá khó”.

43, When the world says, “Give up”, Hope whispers, “Try it one more time.”
– Khi thế gian nói: “Bỏ cuộc đi”, Hy vọng thì thầm: “Hãy thử thêm một lần nữa”.

44, Failure is just a resting place. It is an opportunity to begin again more intelligently.
– Thất bại chỉ là một nơi nghỉ ngơi. Nó là một cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn.
Moshe Arens

45, If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.
– Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại.
Flavia Weedn

  • Những status hay về dòng thời gian

46, Perseverance is not a long race; it is many short races one after another.
– Sự kiên trì không phải là một cuộc đua dài hơi; nó là nhiều cuộc đua ngắn tiếp nối hết cuộc này đến cuộc khác.
Walter Elliott

47, Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.
– Tham vọng là con đường dẫn đến thành công. Đức kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.
JV, William Eardley

48, He who loses money loses much.
He who loses a friend loses much.
He who loses determination loses all.
– Người mất tiền mất nhiều.
Người mất bạn mất nhiều.
Người mất sự quyết tâm mất tất cả.
E Rosevelt

49, Everyone has talent. What is rare is the determination to follow the talent to dark place where it leads.
– Ai cũng có tài năng. Điều hiếm hoi là lòng quyết tâm theo đuổi tài năng đến nơi tăm tối mà nó dẫn qua.
E Jong

50, Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun’s rays do not burn until brought to a focus.
– Hãy tập trung tất cả suy nghĩ của bạn vào công việc có trong tay. Những tia nắng không thể đốt cháy cho đến khi được hội tụ vào một điểm.
Alexander Graham

Và vừa rồi là 50 dòng status ước mơ và những câu danh ngôn, câu nói hay về ước mơ và hoài bão trong cuộc sống mà tôi muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng qua những dòng stt ước mơ vừa rồi các bạn sẽ có thêm động lực để tiếp tục trên hành trình chinh phục giấc mơ của riêng mình, nếu rảnh rỗi, hãy xem thêm những dòng status và danh ngôn hay, ý nghĩa, đáng đọc khác các bạn nhé.

Hãy thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để cập nhật nhanh những danh ngôn ý nghĩa và status hay về tình yêu cuộc sống, ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm thơ tình buồn cùng những chuyên mục khác trên blog. Chúc các bạn vui vẻ!

50 Status Ước Mơ Và Những Danh Ngôn Hay Về Ước Mơ Và Hoài Bão – Xem thêm Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống hoặc STT Hay Và Mới Nhất